Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik


Resmî Gazete

YÖNETMELIK


Sanayi ve Ticaret Bakanligindan:

MESAFELI SÖZLESMELERE DAIR YÖNETMELIK

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeligin amaci; mesafeli sözlesmelere iliskin uygulama usul ve esaslarini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; yazili, görsel ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçlari kullanilarak ve tüketicilerle karsi karsiya gelinmeksizin yapilan, malin veya hizmetin tüketiciye aninda veya sonradan teslimi ya da ifasi kararlastirilan sözlesmelere uygulanir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Bankacilik ve sigortacilik ile ilgili,

b) Otomatik makineler araciligiyla yapilan satislar ile ilgili,

c) Halka açik telefon kullanimi suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,

ç) Tasinmaz satis, kiralama ve tasinmaza iliskin diger haklarla ilgili,

d) Artirma veya eksiltme yoluyla akdedilen,

sözlesmelere uygulanmaz.

(3) 5 inci, 6 nci, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fikrasi;

a) Gida maddelerinin, içeceklerin ya da diger günlük tüketim maddelerinin, saticinin düzenli teslimatlari çerçevesinde tüketicinin meskenine veya isyerine götürülmesine iliskin,

b) Seyahat, konaklama, lokantacilik, eglence sektörü gibi alanlarda hizmet veren saglayicilarla kurulan ve saglayicinin belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözlesme konusu hizmet edimini sunma yükümlülügü altina girdigi,

sözlesmelere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanini,

b) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karsiliginda yapilan mal saglama disindaki her türlü faaliyeti,

ç) Kredi veren: Ilgili mevzuat geregi tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kurulusu ve finansman sirketlerini,

d) Mal: Alisverise konu olan tasinir esyayi ve elektronik ortamda kullanilmak üzere hazirlanan yazilim, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallari,

e) Mesafeli sözlesme: Yazili, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçlari kullanilarak ve tüketicilerle karsi karsiya gelinmeksizin yapilan ve malin veya hizmetin tüketiciye aninda veya sonradan teslimi ya da ifasi kararlastirilan sözlesmeleri,

f) Saglayici: Kamu tüzel kisileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kisileri,

g) Satici: Kamu tüzel kisileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kisileri,

g) Sürekli veri tasiyicisi: Tüketicinin, kendisine kisisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacina uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek sekilde kaydedilmesini saglayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulasilmasina imkân veren her türlü araç veya ortami,

h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kisiyi,

i) Uzaktan iletisim araci: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesaji, internet gibi fiziksel olarak karsi karsiya gelinmeksizin sözlesme kurulmasina imkân veren her türlü araç veya ortami,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Mesafeli Sözlesmelere Iliskin Genel Düzenlemeler

Ön bilgiler ve bilgilendirme formu

MADDE 5 - (1) Tüketici, mesafeli sözlesmenin kurulmasindan önce asagidaki bilgilerin tamamini içerecek sekilde açik, anlasilir ve kullanilan uzaktan iletisim aracina uygun bir sekilde satici veya saglayici tarafindan bilgilendirilir.

a) Satici veya saglayicinin isim, unvan, açik adres, telefon ve varsa diger erisim bilgileri.

b) Sözlesme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.

c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirasi olarak satis fiyati.

ç) Varsa teslim masraflari.

d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.

e) Cayma hakkinin kullanilmasinin sartlari ve bu hakkin nasil kullanilacagi.

f) Uzaktan iletisim aracinin kullanim bedelinin olagan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadigi durumlarda, bu iletisim aracinin kullanilmasi nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.

g) Mal veya hizmete iliskin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.

g) Sözlesme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin olusturdugu hâllerde söz konusu sözlesmenin asgari süresi.

h) Belirsiz süreli veya süresi bir yildan fazla olan borç iliskilerinin feshedilme sartlari.

i) Tüketicilerin sikâyet ve itirazlari konusunda basvurularin, Bakanlikça her yil Aralik ayinda belirlenen parasal sinirlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satin aldigi veya ikametgâhinin bulundugu yerdeki tüketici sorunlari hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapilabilecegine iliskin bilgi.

(2) Satici veya saglayici, mallar için sözlesme konusu mal tüketiciye ulasmadan, hizmetler için de sözlesmenin ifasindan önce makul bir sürede, birinci fikrada yer alan bilgilerin tamamini içeren bilgilendirme formunu yazili olarak veya bir sürekli veri tasiyicisi vasitasiyla tüketiciye ulastirmak zorundadir. Telefon gibi sözlü uzaktan iletisim araçlarinin kullanildigi durumlarda, satici birinci fikrada yer alan bilgilerin tamamini içeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi sirasinda tüketiciye teslim etmek zorundadir.

(3) Birinci fikrada belirtilen bilgilerin, kullanilan uzaktan iletisim araçlarina uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayirtim gücünden yoksun veya kisitli erginleri koruyacak sekilde ticari amaçlarla verildiginin belirtilmesi zorunludur.

(4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletisim araçlarinin kullanilmasi durumunda, ayrica her görüsmenin basinda satici veya saglayicinin kimliginin ve görüsmenin ticari amacinin tüketiciye açik bir sekilde bildirmesi zorunludur.

Ön bilgilerin teyidi

MADDE 6 - (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindigini yazili olarak teyit etmedikçe satici veya saglayici tarafindan sözlesme akdedilemez. Elektronik ortamda yapilan sözlesmelerde teyit islemi, yine elektronik ortamda yapilir.

Cayma hakki

MADDE 7 - (1) Mesafeli sözlesmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai sart ödemeksizin sözlesmeden cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanildigina dair bildirimin bu süre içinde yazili olarak veya bir sürekli veri tasiyicisiyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakki süresi, malin teslimine iliskin sözlesmelerde, tüketicinin mali teslim aldigi günden itibaren, diger sözlesmelerde ise sözlesmenin akdedildigi günden itibaren islemeye baslar.

(3) Satici veya saglayicinin 5 inci ve 6 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakki süresi üç aydir. Bu süre, malin teslimine iliskin sözlesmelerde, tüketicinin mali teslim aldigi günden itibaren, diger sözlesmelerde ise sözlesmenin akdedildigi günden itibaren islemeye baslar. Ancak 5 inci ve 6 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylik süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fikrada belirtilen yedi günlük cayma hakki süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildigi günden itibaren islemeye baslar. Cayma hakkinin kullanildigina dair irade beyaninin bu süre içinde yazili olarak veya bir sürekli veri tasiyicisiyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlastirilmadikça tüketici, asagidaki sözlesmelerde cayma hakkini kullanamaz.

a) Cayma hakki süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayi ile hizmetin ifasina baslanan hizmet sözlesmeleri.

b) Fiyati borsa veya teskilatlanmis diger piyasalarda belirlenen mallara iliskin sözlesmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açikça onun kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan, niteligi itibariyle geri gönderilmeye elverisli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallarin teslimine iliskin sözlesmeler.

ç) Tüketici tarafindan ambalajinin açilmis olmasi sartiyla, ses veya görüntü kayitlarina, yazilim programlarina ve bilgisayar sarf malzemelerine iliskin sözlesmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayinlarin teslimine iliskin sözlesmeler.

e) Bahis ve piyangoya iliskin hizmetlerin ifasina iliskin sözlesmeler.

f) Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen gayri maddi mallara iliskin sözlesmeler.

(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kismen ifasi için, satici veya saglayici veya onunla isbirligi içinde olan bir üçüncü kisi tarafindan kredi verildigi mesafeli sözlesmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkini kullanmasi durumunda kredi sözlesmesi de herhangi bir tazminat veya cezai sart ödeme yükümlülügü söz konusu olmaksizin sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazili olarak iletilmesi gerekir. Taraflarin karsilikli iade yükümlülükleri saklidir.

Cayma hakkinin kullanilmasinin sonuçlari

MADDE 8 - (1) Tüketicinin cayma hakkini kullanmasi hâlinde satici veya saglayici, cayma bildiriminin kendisine ulastigi tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almis oldugu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altina sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de mali geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alinmis olan malin degerinin azalmasi veya iadeyi imkânsiz kilan bir nedenin varligi cayma hakkinin kullanilmasina engel degildir. Ancak deger azalmasi veya iadenin imkânsizlasmasi tüketicinin kusurundan kaynaklaniyorsa saticiya malin degerini veya degerindeki azalmayi tazmin etmesi gerekir. Malin mutat kullanimi sebebiyle meydana gelen degisiklik ve bozulmalar deger azalmasi sayilmaz.

Sözlesmenin ifasi

MADDE 9 - (1) Taraflarca aksi kararlastirilmadikça, satici veya saglayici, tüketici tarafindan kendisine siparisin iletildigi günden itibaren en geç otuz gün içinde siparis konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden yazili olarak veya bir sürekli veri tasiyicisiyla bildirilmek kosuluyla en fazla on gün uzatilabilir.

(2) Siparis konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsizlastigi hâllerde tüketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemis oldugu toplam bedelin ve onu borç altina sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malin stokta bulunmamasi durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsizlasmasi olarak kabul edilmez.

(3) Satici veya saglayici, asagidaki sartlari saglamasi hâlinde tüketiciye esit kalite ve fiyatta baska bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

a) Sözlesmede kararlastirilmis olmasi.

b) Hakli bir nedenle sözlesme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceginin anlasilmasi.

c) Tüketicileri açik ve anlasilabilir bir sekilde bilgilendirerek onaylarini almasi.

Siparis edilmeyen mal ve hizmetler

MADDE 10 - (1) Siparis edilmeyen malin teslimi veya hizmetin sunulmasi durumunda; mal veya hizmetin kullanilmasi veya tüketilmesi hariç olmak üzere satici veya saglayici tüketiciye karsi herhangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde tüketicinin sessiz kalmasi, sözlesmenin kurulmasina yönelik bir kabul beyani olarak yorumlanamaz ve tüketicinin mali geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülügü yoktur.

Kartla ödeme

MADDE 11 - (1) Mesafeli sözlesmelerde ödemenin kredi karti, banka karti veya benzeri bir ödeme karti ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapildigi durumlarda, kartin bir baskasi tarafindan hukuka aykiri sekilde kullanilmasi hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayili Banka Kartlari ve Kredi Kartlari Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Banka Kartlari ve Kredi Kartlari Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre islem yapilir.

Bilgilerin saklanmasi ve ispat yükümlülügü

MADDE 12 - (1) Satici veya saglayici, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkini kullanabilmesine iliskin sistemi kurmak ve yazili, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yil boyunca saklamakla yükümlüdür.

(2) Satici veya saglayici elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallarin veya sunulan hizmetlerin teslimatinin ayipsiz olarak yapildigini ispatla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldirilan yönetmelik

MADDE 13 - (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Mesafeli Sözlesmeler Uygulama Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 15 -

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Top